(C) Pressence Public Relations
112 punktów do planu zarządzania kryzysem [pdf, 1,5 MB]


 

Zaprenumeruj "Pressence Newsletter" - miesięcznik o public relations
 
 
Media Gapa - blog o relacjach z mediami, komunikacji kryzysowej i pisaniu informacji prasowych
 
EsPResso Quiz - Krótki, ale wcale nie taki łatwy quiz PR
Warsztat Pressence PR
Tu jesteś » Strona główna » Warsztat » Jak wybrać agencję public relationsKrótki poradnik jak rozważnie wybrać agencję public relations.

Przedruk za zgodą i z podziękowaniem dla Akademii Konsultantów Amerykańskiego Stowarzyszenia Public Relations.


I. Potrzeba public relations w zarządzaniu

Aby osiągnąć cele, zarządzający organizacją potrzebują komunikować się z wieloma ważnymi adresatami: klientami, udziałowcami, grupami specjalnych interesów, mediami, pracownikami, lokalnymi społecznościami, agendami rządowymi, bankami, ustawodawcami, wierzycielami i wieloma innymi. Ukierunkowane na sukces zarządzanie coraz częściej korzysta z konsultacji i technik profesjonalnego public relations, od których oczekuje pomocy w skutecznej komunikacji z otoczeniem.

Organizacje, które zatrudniają etatowych pracowników odpowiedzialnych za public relations często poszukują współpracy z zewnętrznymi agencjami zajmującymi się skuteczną komunikacją, od strategicznego doradztwa w wybranych sprawach po taktyczne wsparcie we wprowadzeniu w życie konkretnych projektów.

Wybór właściwej agencji lub konsultanta do wykonania zleconego zadania ma decydujące znaczenie, ponieważ dzięki temu można uzyskać obiektywną i niezależną ocenę gwarantującą osiągnięcie celów komunikacyjnych. Zewnętrzni konsultanci współpracują z wieloma organizacjami na różnorodnych płaszczyznach; mogą aplikować najlepsze rozwiązania dla komunikacyjnych wyzwań wykorzystując gamę nowych pomysłów i narzędzi. Na koniec prezentowane są jasne i obiektywne uzasadnienia oraz udokumentowane strategiczne i taktyczne rozwiązania.

Jeżeli rozważasz możliwość skorzystania z usług profesjonalnej agencji public relations lub pojedynczego konsultanta, przed końcowym wyborem powinieneś wziąć pod uwagę kilka elementów. Proces selekcji jest kluczem do wyszukania firmy, która będzie najlepiej pasować do potrzeb Twojej organizacji.

Akademia Konsultantów Amerykańskiego Stowarzyszenia Public Relations oferuje w tym artykule sugestie i informacje pomagające organizacji w wyborze firmy, która wzbogaci jej aktywa zarządzania. Te "aktywa" pomogą organizacji nie tylko zdobyć konieczną przewagę umożliwiającą pomyślne działanie i jego kontynuację, ale czasem także zapewnić przetrwanie w środowisku, w którym komunikacja jest priorytetem.

Artykuł został opracowany po konsultacjach z szefami dużych, średnich i małych agencji public relations, indywidualnymi konsultantami i reprezentantami klientów.

Góra

II. Jaka jest wartość public relations dla Twojej organizacji?

Obecnie zarządy większości 500 firm miesięcznika Fortune, dużych stowarzyszeń gospodarczych, mniejszych przedsiębiorstw, firm doradczych, agencji rządowych i organizacji non-profit doceniają korzyści z profesjonalnego doradztwa public relations. Podobnie jak oni, także Twój zarząd codziennie komunikuje się z różnymi odbiorcami. To jak i co przekażesz wpłynie bez wątpienia na atmosferę akceptacji i sukcesu; na pozytywną reputację firmy.

Mądre wykorzystanie profesjonalnych usług i strategii public relations może znacząco wzbogacić komunikacyjne starania każdej organizacji. Czasem, organizacje nie dysponują specjalistyczną wiedzą etatowego pracownika lub delegują zadania PR działowi personalnemu; przy innych okazjach wewnętrzny dział public relations szuka pomocy na zewnątrz w opracowaniu planu strategicznego lub jego realizacji; czasem dotyczy to obydwu sytuacji.

Poprzez dokładne zbadanie opinii publicznej i interpretację wyników, konsultanci public relations mogą opracować skuteczne plany komunikacyjne, które pomogą zwiększyć skuteczność organizacji, poprawić zdanie opinii publicznej lub, jeśli jest taka potrzeba, zmienić je.

Oto kilka sposobów jak agencja public relations może pomóc:

 • przedstawić zewnętrzny i obiektywny punkt widzenia lub perspektywę;
 • zwiększyć ogólną rozpoznawalność organizacji;
 • wzmocnić produkt lub wszystkie działania marketingowe;
 • doradzić w kryzysie;
 • komunikować się z pracownikami;
 • informować inwestorów (wymóg prawny);
 • wzmocnić relacje z lokalną społecznością;
 • współpracować z agencją rządową;
 • krytykować politykę organizacji, gdy źle wpływa na cele public relations;
 • mierzyć i oceniać aktualne programy public relations;
 • uczyć nowych umiejętności, które wspomogą i wzmocnią obecne działania public relations.

Różnorodność narzędzi w procesie komunikacji wymaga doświadczenia, specjalistycznych umiejętności, wiarygodnego osądu i zaangażowanej obiektywności. Właściwy konsultant lub agencja public relations powinna przedstawić wszystkie z nich do dyspozycji organizacji zgodnie z jej potrzebami.

Góra

III. Zdefiniuj potrzeby organizacji

Zanim organizacja będzie mogła pomyślnie komunikować się z innymi lub nawet zaangażować firmę public relations, która pomoże w komunikacji, musi wiedzieć, co pragnie osiągnąć. Pierwszym krokiem w poszukiwaniu firmy public relations jest określenie i ustalenie hierarchii celów organizacji.

Następnie, te cele zarządzania mogą być szczerze omówione z wybraną agencją public relations. Będą one podstawą określenia celów public relations organizacji.

Agencja public relations wykorzysta je do opracowania strategii, taktyk i szczegółowych zadań dostosowanych do potrzeb zarządzania.

Wyśmienitym ćwiczeniem zorientowanym na określenie celów jest przygotowanie opracowania, które przedstawi zwięźle:

 • historię organizacji (rok założenia, wielkość, produkty, usługi, itd);
 • misję, cele organizacji;
 • poszukiwane umiejętności/zasoby public relations;
 • kluczowych "odbiorców" lub udziałowców, z którymi organizacja ma kontakt (nie zapomnij wymienić swoich sojuszników i przeciwników);
 • sprawy lub tematy potencjalnego zainteresowania, o których powinien wiedzieć konsultant lub agencja PR;
 • obecne i minione działania public relations oraz ocenę ich powodzenia;
 • dostępne badania rynkowe lub opinii publicznej o organizacji i/lub jej produktach/usługach;
 • wymagane materiały promocyjne, reklamowe, itd.;
 • deklarowany budżet/parametry; jest istotne, aby umieć porównać propozycje stosownie do poziomu wydatków; jeśli nie potrafisz ich określić, nawet z grubsza, jest bardzo prawdopodobne, że otrzymasz propozycje od bardzo oszczędnych do bardzo drogich na skali Twoich wydatków;
 • wstępny czas kontraktu z wybraną agencją lub konsultantem;
 • specjalne okoliczności, które wpłyną na jakikolwiek aspekt programu public relations.

Opracowanie tej informacji ułatwi wyjaśnienie zakresu programu public relations, co z kolei pomoże wyjaśnić jakich walorów i mocnych punktów organizacja powinna poszukiwać w agencji public relations lub u konsultanta. Później, na spotkaniu z oferentami, to opracowanie może być wykorzystane jako plan dyskusji i pozwoli ocenić w jakim stopniu możliwości każdej firmy pasują do potrzeb organizacji.

Góra

IV. Przydatność audytu public relations

Jeśli Twoja organizacja pragnie wzmocnić komunikację, ale nie wie dokładnie jakie są jej korporacyjne cele, powinieneś być przygotowany na zainwestowanie kilku miesięcy we współpracę z agencją public relations, zanim będzie można opracować cele, kierunek i, na koniec, solidny plan public relations.

Centralną aktywnością w tym okresie będzie dokładne zbadanie organizacji przez agencję public relations lub firmę zajmującą się doradztwem komunikacyjnym.

Działanie nazywane audytem public relations jest dwustopniową oceną, podobnie jak audyt finansowy i polega na ocenie aktualnych praktyk i sugeruje obszary poprawy.

Pierwszy etap polega na przygotowaniu raportu z wywiadów z wszystkimi kluczowymi postaciami w organizacji i poza nią, analizie sposobów komunikacji organizacji z nimi i podsumowaniu wszystkich ustaleń badania. Drugi etap polega na przygotowaniu rekomendacji, które, w wielu przypadkach, stają się esencją planu operacyjnego całego planu public relations organizacji.

Ponieważ audyt często dotyczy wrażliwych obszarów wewnątrz organizacji wymaga on całkowitej otwartości i bezstronności ze strony wszystkich zaangażowanych stron wewnątrz organizacji, konsultanta i zazwyczaj organizacja woli traktować materiały z audytu jako poufne.

Inne momenty w życiu organizacji, kiedy audyt public relations może okazać się korzystny pojawiają się, gdy:

 1. potrzebuje obiektywnej oceny działań public relations,
 2. powołuje nowego dyrektora public relations,
 3. wybiera nowego prezesa.
Góra

V. Wybierz agencję PR lub indywidualnego konsultanta

Teraz, kiedy organizacja spojrzała w głąb siebie, określiła cele korporacyjne i cele public relations oraz przygotowała opracowanie o swoich potrzebach, jesteś w stanie rozejrzeć się za agencją public relations lub konsultantem.

Od czego zacząć? Oto kilka dobrych źródeł:

1. Znajomi

Porozmawiaj ze znajomymi - przyjaciele, zaprzyjaźnieni przedsiębiorcy, znajomi partnerzy w interesach lub członkowie grup społecznych. Dowiedz się czy ich organizacje zasięgają porady agencji public relations. Jeśli tak, to których? Czy ich praca jest satysfakcjonująca? Czy są gotowi je zarekomendować? Co wiedzą o innych agencjach public relations w okolicy?

2. Stowarzyszenia Zawodowe

Jeśli Twoja organizacja należy do stowarzyszenia zawodowego lub branżowego, poproś je o polecenie firmy public relations lub konsultanta znanych w okolicy z dobrej reputacji lub doświadczenia. Innym źródłem informacji jest, oczywiście, krajowe zawodowe stowarzyszenie public relations lub jego regionalny oddział.

3. Surfuj w Internecie

W obecnych czasach wiele firm jest osiągalnych poprzez Internet. Niektóre mają własne strony WWW lub oferują ważne usługi dla klientów obecnych lub przyszłych.

4. Media

Zadzwoń do lokalnej gazety, stacji telewizyjnej lub radiowej i porozmawiaj z dziennikarzami, którzy specjalizują się w tematach o Twojej branży. Zapytaj ich od kogo otrzymują najdokładniejsze i najbardziej profesjonalne informacje i materiały. Zapytaj o to samo redaktorów wydawnictw branżowych. Większość mediów potrafi podać nazwy kilku agencji public relations i dokonać ich rankingu.

Pamiętaj, jednak, że opinie mediów o możliwościach agencji public relations opierają się jedynie na i ograniczają do jednego obszaru - rozgłosu. Po sondażu wśród znajomych, stowarzyszeń zawodowych i mediów, niektóre nazwy usłyszysz kilkakrotnie. Prawdopodobnie jest to znak, że są to firmy, którym Twoja organizacja powinna przyjrzeć się bliżej.

Góra

VI. Sprawdź rekomendacje i umiejętności

Po wyborze firmy public relations lub konsultanta do wstępnej selekcji, skontaktuj się telefonicznie lub pisemnie z szefem każdej firmy. Opisz swoją organizację i potrzeby public relations tak, jak je postrzegasz. Zapytaj czy jest zainteresowany rozmową. Jeśli tak, upewnij się, że nie reprezentują klienta, który mógłby spowodować konflikt interesów. Jeśli odpowiedź brzmi obiecująco, poproś szefa o przesłanie listu zawierającego:

 • ogólną informację o firmie i jej doświadczenie w Twojej branży;
 • zakres usług;
 • profesjonalne kwalifikacje szefów i pracowników;
 • specjalistyczne umiejętności i zasoby takie jak badanie rynku, wewnętrzny dział kreacji, doradztwo w sprawach publicznych lub zespoły zarządzania kryzysowego;
 • obecną listę klientów - bycie największym lub najmniejszym klientem może tworzyć problemy, więc wybierz firmę, która ma dobrą proporcję klientów podobnych skalą działań do Twojej organizacji;
 • politykę cen za doradztwo i usługi (struktura honorariów);
 • ważne materiały uzupełniające.
Góra

VII. Spotkaj się z wybranymi agencjami

Po ocenie wstępnych ofert wybierz te, które wydają się najlepiej pasować do Twoich potrzeb i umów się na spotkanie w ich siedzibach, aby lepiej je poznać. Na tym etapie powinieneś ograniczyć listę do trzech lub czterech firm. Podczas pierwszej wizyty (na każdą zarezerwuj około dwóch godzin) zainteresuj się:

 • prezentacją ogólnych umiejętności agencji public relations, ale uwzględniającą potrzeby Twojej organizacji zarysowane agencji wcześniej. Mimo, że treść większości prezentacji będzie podobna, style prezentacji mogą różnić się w zależności od orientacji firmy. Dlatego agencja koncentrująca się na marketingu może używać pomocy audiowizualnych, podczas gdy agencja zorientowana na specjalistyczne doradztwo może zaprezentować swoje kwalifikacje w nieformalnej dyskusji.
 • okazją do rozmowy z kluczowymi pracownikami firmy public relations, którzy muszą jasno poznać cele Twojej organizacji, aby agencja udzieliła Twojej organizacji stosownej pomocy. Równie ważne jest, aby byli obecni także najważniejsi pracownicy Twojej organizacji. (Za wcześnie byłoby oczekiwać na tym etapie spotkania osób, które będą współpracować na co dzień).
 • znajomości słownictwa i odniesień do trendów w Twojej branży - dobry wskaźnik wcześniejszego doświadczenia lub odrobionej pracy domowej.
 • dwustronnej dyskusji; spotkanie powinno dać agencji nie tylko szansę przedstawienia swoich rekomendacji, ale także umożliwić omówienie Twoich potrzeb.

W czasie tej wizyty możesz być zapytany z jakimi innymi agencjami jeszcze się spotykasz. Jest wskazane, abyś udzielił takiej informacji i nie powinieneś czuć się tym skrępowany. Jest to nawet dla Ciebie korzystne - im więcej informacji agencja ma do przetworzenia - a w to wchodzi także poznanie typów agencji public relations, z którymi rozmawiasz - tym lepiej to świadczy o potrzebach Twojej organizacji i pozwoli przedstawić bardziej dopracowaną ofertę. Jednakże, nie masz żadnego obowiązku dzielenia się tą informacją i jeśli zdecydujesz się tego nie robić, Twoja decyzja powinna być uszanowana przez wszystkich zainteresowanych.

Góra

VIII. Chemia z kluczowymi uczestnikami

Odwiedziny biur najlepszych kandydatów, wysłuchanie ich prezentacji i rozmowy z najważniejszymi pracownikami powinny ograniczyć Twoje poszukiwania do jednej lub dwóch agencji. Teraz nadszedł czas zaproponowania, aby każdy zaaranżował spotkanie, na którym będą obecne osoby bezpośrednio zaangażowane w obsługę Twojej organizacji. Potraktuj to spotkanie tak, jakbyś odbywał rozmowę kwalifikacyjną - przyszły pracodawca z przyszłym pracownikiem. Jest to dla Ciebie szansa przetestowania chemii ze wszystkimi, którzy będą pracować dla Ciebie. Zapytaj:

 • ile czasu zajmie przyśpieszenie pracy dla Ciebie?
 • jakie są używane metody składania raportów?
 • jak agencja mierzy sukces? Jest wiele metod pomiaru public relations. Twoja organizacja powinna być przygotowana do wyasygnowania części budżetu do pomiaru rezultatów.
 • czy główna osoba odpowiedzialna za obsługę Twojej organizacji rozumie Twoje potrzeby i zadaje inteligentne pytania?
 • czy ta osoba sprawia wrażenie posiadającej umiejętności kierownicze i zdolnej do kierowania zespołem?
 • czy ma doświadczenie w Twojej branży?
 • kim jest osoba, która będzie ją zastępować, kiedy będzie nieosiągalna?
Góra

IX. Oferta i prezentacja

Jeżeli po spotkaniu z kluczowymi ludźmi, nadal masz wątpliwości, która agencja najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, poproś o przesłanie pisemnej oferty lub przedstawienie godzinnej ustnej prezentacji (z uzupełniającą dokumentacją), podczas której przedstawiciel agencji przedstawi jak będzie świadczyć usługi public relations zgodnie z potrzebami i zamierzonymi celami. Agencje i konsultanci najchętniej skupią się na twórczej strategii w celu rozwiązania problemu, umożliwiając Tobie i Twoim kolegom z pracy zrozumienie jak myślą poszczególne osoby i jak możecie razem pracować. Pamiętaj, im więcej informacji dostarczysz im w zapytaniu ofertowym, tym lepsze i bardziej dokładne propozycje otrzymasz po opracowaniu rozwiązań.

Tej oferty lub prezentacji nie należy mylić z planem public relations. Jest niestosowne prosić agencje lub konsultantów, którzy zarabiają tym na życie, aby podejmowali się hipotetycznego zadania. Większość agencji nie jest skłonna wykonywać próbne zlecenia. Jeżeli Twoja organizacja sobie tego życzy, może zaoferować zapłatę ustalonej kwoty, która pokryje koszt materiałów i poświęconego czasu. Korzyść z tej inwestycji będzie sowita, gdyż organizacja zdobędzie znakomity wgląd w to, jak twórczy i wrażliwy może być każdy kandydat wobec potrzeb klienta.

W pewnym momencie zapada decyzja. Następnym krokiem jest spotkanie ze zwycięską agencją lub konsultantem i omówienie zasad i sposobów płatności oraz wstępnej długości kontraktu. Agencja może przesłać Tobie jednostronnie podpisaną umowę określającą te warunki. Z chwilą, gdy odeślesz kopię umowy z Twoim podpisem, najnowsze aktywa zarządzania Twoją organizacją ruszą do pracy.

Ważne jest niezwłoczne poinformowanie wszystkich pozostałych kandydatów. Większość agencji kładzie duży nacisk na ten proces i zasługuje na coś więcej niż tylko telefon lub list. Bardziej stosowne jest spotkanie z agencjami, którym się nie powiodło wkrótce po zakończeniu selekcji, aby wyjaśnić im i pozwolić zrozumieć dlaczego odpadli z rywalizacji oraz jakie wartości i umiejętności posiada zwycięska agencja.

Góra

X. Maksymalizacja skuteczności firmy public relations

Jeśli Twoja organizacja chce, aby agencja public relations odniosła sukces, musi dostarczyć wsparcia nie tylko finansowego. Musisz podejść do tego związku jak do partnerstwa. Przygotuj się na pomoc agencji public relations lub konsultantowi zanim oni pomogą Tobie. Nie możesz oczekiwać, aby pracowali w próżni. Agencja i konsultant będą wymagali dostępu do informacji. Powinni być informowani na bieżąco tak często jak informowani są pracownicy najwyższego szczebla. Bądź tak szczery wobec konsultanta jak wobec adwokata. Dodaj ich do list wysyłkowych z materiałami, które odnoszą się do zleconego zadania lub wpływają na ich pracę.

Jeśli Twoja organizacja spotka się z sytuacją, w której bardzo poufna sprawa może zostać upubliczniona, poinformuj o tym Twoją agencję public relations. Jest ona przygotowana do konsultacji w sprawie reakcji w tak drażliwych momentach i rozważenia różnych alternatyw komunikacyjnych oraz opracowania najbardziej stosownego rozwiązania.

Podczas etapu edukacyjnego agencji public relations, Twoja organizacja często będzie spotykać się z zespołem agencji podczas analizy problemów i opcji rozwiązań oraz wstępnego określania i wdrażania programów. Aby utrzymać rozpęd tej interakcji, spotykaj się z szefem zespołu co najmniej raz w miesiącu, aby przekazać mu najnowsze informacje o rozwoju sytuacji w organizacji i przyjrzeć się bieżącym zadaniom firmy oraz postępowi ku aktualnym i długoterminowym celom.

Góra

XI. Spojrzenie w przyszłość

Dla obydwu stron - klienta i agencji public relations lub konsultanta - procesy selekcji i zapoznawania się są szybkie i intensywne. Tak więc z chwilą dokonania wyboru, najlepszym związkiem pomiędzy nimi jest trwała współpraca obojętnie czy oferujesz agencji lub konsultantowi pojedynczy projekt lub długotrwały związek.

Ważne jest, aby na początku tej współpracy zdecydować, kiedy będzie ona oceniana i odnawiana. W długotrwałych związkach, zazwyczaj od trzech do sześciu miesięcy wystarczy, aby organizacja i agencja public relations poznały się na tyle dobrze, aby omówić dłuższy kontrakt, zazwyczaj roczny z opcją automatycznego przedłużenia.

Na tym etapie i potem co roku przez cały okres współpracy, agencja public relations powinna przedstawiać propozycje rocznego programu public relations i budżet potrzebny do jego realizacji. Agencja public relations powinna jasno określić cele, które zamierza osiągnąć w tym okresie i w jaki sposób ten program będzie wpleciony w inne programy organizacji.

Po zatwierdzeniu przez Twoją organizację programu public relations i jego budżetu w całości lub z poprawkami, powinieneś oczekiwać przeglądu tego programu z agencją public relations co kwartał tak, aby śledzić postęp i wprowadzać niezbędne korekty lub zmiany stosownie do rozwoju wydarzeń wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Góra

XII. Ustalenia płacowe

Firmy public relations wyceniają swój czas podobnie jak czyni to większość adwokatów, księgowych i innych profesjonalnych konsultantów zatrudnionych do poprawy produktywności organizacji. Stawki godzinowe agencji public relations będą zależeć od tego kto pracuje na Twój rachunek. Agencja public relations powinna zapoznać Ciebie z najwyższą i najniższą stawką.

Jest kilka możliwości wyceniania usług. W oparciu o wstępne rozeznanie potrzeb organizacji agencja public relations lub konsultant zarekomenduje jedną z:

1. Stawka za godzinę w ramach budżetu miesięcznego lub rocznego

Agencja public relations może ustalić minimalne honorarium miesięczne za usługi w oparciu o szacunkową liczbę godzin przepracowanych w miesiącu na rzecz klienta.

Umowa o minimalne miesięczne honorarium jest idealna dla organizacji, które potrzebują różnorodnych specjalistycznych usług wymagających różnego nakładu czasu z miesiąca na miesiąc.

Na przykład, jeżeli roczny budżet public relations Twojej organizacji (na zewnętrzne doradztwo i wsparcie) wynosi $ 60,000, wtedy powinieneś wydzielić około $ 5,000 na miesiąc. Tą minimalną kwotą klient jest obciążany z góry każdego miesiąca, a pracownicy firmy public relations wyceniają swój czas wobec tego minimum w oparciu o indywidualne stawki za godzinę. Jeżeli wartość przepracowanych godzin przekroczy minimalną stawkę miesięczną, dodatkowy koszt będzie uwzględniony w rachunku za następny miesiąc.

Jeżeli Twoja organizacja chce być poinformowana o przepracowaniu większej od planowanej liczby godzin i przekroczeniu wartości ustalonego minimalnego honorarium (może, na przykład, wyrazić chęć przeniesienia jakiegoś działania lub zadania na inny miesiąc), powinieneś sobie to zastrzec w umowie.

2. Honorarium za projekt

Usługi public relations za jednorazowy projekt (taki jak ceremonia otwarcia nowego budynku) mogą być wykonane za określone honorarium wyznaczone przez przyszłego klienta zawierające zarówno usługi i koszty. Niektóre firmy mogą nie zgodzić się na wykonanie zadania na takich warunkach, jeżeli ich kalkulacja godzin, kosztów dostawców i zewnętrznych wydatków wskazuje, że poziom budżetu jest za niski. Inne mogą być skłonne podjąć się tego zadania, aby otworzyć sobie drzwi dla przyszłej współpracy z klientem lub jeśli uważają, że organizacja należy do tych, których dodanie do listy klientów uczyni pieniądze wydane ponad budżet inwestycją wartą zachodu.

3. Honorarium zaliczkowe

To rozwiązanie dobrze funkcjonuje w organizacjach, które dysponują własnymi zdolnościami komunikacyjnymi, ale potrzebują doradztwa w sprawie kompleksowych problemów komunikacyjnych lub okresowej pomocy w specjalistycznych zadaniach takich jak napisanie przemówienia.

Za uzgodnioną miesięczną zaliczkę, pracownicy firmy public relations będą do dyspozycji klienta zawsze, kiedy tylko będzie taka potrzeba. W tym przypadku, Twoja organizacja płaci z góry każdego miesiąca stałą stawkę miesięczną bez względu na to czy korzysta z usług czy nie. Honorarium zaliczkowe powinno być okresowo przeglądane, aby ocenić czy wymaga korekty ze względu na częstotliwość korzystania z usług.

Bez względu na rodzaj wybranego uzgodnienia płacowego, ważne jest, abyś wiedział, jak agencja public relations lub konsultant wyceniają swój czas. Dlatego powinni przedstawiać Tobie rodzaj miesięcznego pisemnego raportu ze swoich działań. Informacje przekazane przez agencję public relations lub konsultanta w czasie dyskusji o honorariach powinny także uwzględniać następujące szczegóły wystawiania rachunków:

 • minimalna wyceniana jednostka czasowa (godzina, pół godziny, kwadrans, itd.);
 • maksymalna suma wyceniana za jeden dzień;
 • zasady wyceny czasu podróży;
 • procent prowizji/marży, jeżeli dotyczy;
 • dodatkowe odsetki, jeżeli dotyczy, za płatności w terminie powyżej 30 dni.

Aby zapewnić wzajemnej współpracy najlepszy start, metoda wyceniania honorarium/stawek godzinowych, kosztu dostawców, zewnętrznych kosztów i wysokości marży/prowizji, jak również warunków płatności i dodatkowych odsetek za opóźnione płatności powinny być szczegółowo wyjaśnione w umowie, którą Twoja organizacja otrzyma od agencji public relations lub konsultanta.

Góra

XIII. Podsumowanie

Satysfakcjonująca współpraca pomiędzy klientem, a agencją public relations lub konsultantem PR opiera się na fundamentalnych zasadach takich jak: optymalne dopasowanie możliwości do potrzeb, całkowite porozumienie w sprawie celów, stały kontakt, pełna wymiana informacji, ciągłe współdziałanie, systematyczny przegląd programu i postępu w jego realizacji oraz dogłębne zrozumienie wzajemnych zobowiązań określonych w umowie. Wszystko przeniknięte jest wzajemnym zaufaniem i szacunkiem. Zestawienie i połączenie tych elementów pozwoli zbudować mocny, korzystny i długotrwały związek biznesowy.

Góra

Wersja oryginalna [pdf, 51 KB]


Jak Cię widzą, tak Cię piszą - Krótki audyt wizerunku |  Strona główna |  Newsletter |  Misja |  O Tobie |  O nas |  Nasza metoda |  Usługi |  Portfolio |  Warsztat |  Szkolenia |  Mam pytanie |  Czytelnia |  Lektury |  Chcesz PR? |  Twoje Info |  Jazda PRóbna |  Krótki kurs PR |  Test skuteczności rzecznika prasowego |  Test inteligencji kryzysowej |  Test skuteczności przekonywania |  Test jakości obsługi klienta |  Test jakości pracy agencji public relations |  Multicultural Quiz |  In English |  Kodeks etyki PR |  Linki |  Kontakt |  Mapa strony |  Polityka ochrony prywatności |  Zastrzeżenia prawne
Szkolenia PR |  112 PR |  Komunikacja kryzysowa |  Komunikacja kryzysowa w Internecie |  Trener medialny |  Szkolenia medialne |  Rzecznik prasowy |  Pressentacje

Twitter Facebook Google+ LinkedIn Pinterest GoldenLine YouTube
2000-2020 © Pressence Public Relations - Wszelkie prawa zastrzeżone