(C) Pressence Public Relations
112 punktów do planu zarządzania kryzysem [pdf, 1,5 MB]


 

Zaprenumeruj "Pressence Newsletter" - miesięcznik o public relations
 
 
Media Gapa - blog o relacjach z mediami, komunikacji kryzysowej i pisaniu informacji prasowych
 
EsPResso Quiz - Krótki, ale wcale nie taki łatwy quiz PR
Polityka ochrony prywatnosci
Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2012

I. Informacje ogólne.

1. Właścicielem domen ''pressence.com.pl'', ''pressence.pl'' i witryny ''www.pressence.com.pl'' („Witryna WWW”) jest Pressence Public Relations.

2. Zawartość Witryny WWW jest własnością Pressence Public Relations. Wszelkie prawa autorskie, osobiste i majątkowe do jakiegokolwiek elementu Witryny WWW są prawnie chronione i nie są danymi ogólnie dostępnymi.

3. Każdy użytkownik Witryny WWW jest odpowiedzialny za przestrzeganie prawa autorskiego.

4. Kopiowanie Witryny WWW jest dozwolone, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Każde inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione.

5. Pressence Public Relations dokłada należytych starań, aby informacje na Witrynie WWW były rzetelne, a Witryna WWW działała właściwie. Niezależnie od tego mogą się zdarzyć sytuacje, gdy na Witrynie WWW pojawią się błędy lub Witryna WWW czasowo nie będzie działała prawidłowo.

6. Korzystanie z Witryny WWW jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do niniejszych warunków korzystania z Witryny WWW. Jeśli Państwo nie zgadzają się z naszymi wartościami i zasadami, prosimy nie korzystać z naszej Witryny WWW.


II. Ochrona prywatności.

7. Pressence Public Relations uznaje i szanuje podstawowe prawo każdego człowieka do prywatności. Wszystkie gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do naszych celów wewnętrznych.

8. Pressence Public Relations nie udostępni, nie wypożyczy i nie sprzeda danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) bez wiedzy i zgody Użytkownika, z zastrzeżeniem pkt. 14.

9. Pressence Public Relations przyjmuje i gromadzi dane udostępniane i przesyłane przez odwiedzających Witrynę WWW.

10. Użytkownicy wysyłający zgłoszenia prenumeraty Pressence Newsletter proszeni są o podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail.

11. Przekazywanie wszelkich danych osobowych za pośrednictwem Witryny WWW jest dobrowolne. Pressence Public Relations przetwarza przekazane dane osobowe z poszanowaniem przepisów prawa polskiego, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych.

12. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Wprowadzone dane osobowe można w każdej chwili usunąć, zaktualizować lub sprostować.

13. Dodatkowo, Witryna WWW gromadzi następujące dane: adres IP, data i godzina kontaktu.

14. Pressence Public Relations udostępni zgromadzone dane osobowe jedynie w przypadkach przewidzianych w polskim prawie.

15. Pressence Public Relations może ujawnić zebrane dane zgodnie z polskim prawem w przypadku naszego uzasadnionego podejrzenia, że jest to niezbędne do identyfikacji, odnalezienia i wniesienia oskarżenia przeciwko osobie lub organizacji, której działanie narusza (świadomie lub nieświadomie) interesy Pressence Public Relations, jej klientów lub kogokolwiek, kto może ucierpieć w wyniku tych działań.

16. Osoby niepełnoletnie powinny zapoznać swoich prawnych opiekunów z polityką ochrony prywatności Pressence Public Relations zanim prześlą do nas jakiekolwiek informacje.


III. Korespondencja elektroniczna.

17. Pressence Public Relations wykorzystuje pocztę elektroniczną do dystrybucji Pressence Newsletter i przesyłania informacji o usługach i produktach. Wykorzystujemy adresy ogólnie dostępne w Internecie i adresy podane podczas rejestracji klientów zainteresowanych prenumeratą Pressence Newsletter.

18. Każdy użytkownik Witryny WWW ma prawo w każdej chwili wyrejestrować się z naszej listy wysyłkowej i zrezygnować z subskrypcji Pressence Newsletter. Po rezygnacji, wszystkie dane osobowe są niezwłocznie usuwane z bazy danych.

19. Użytkownik Witryny WWW przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być obciążone ingerencją osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.


IV. Adresy IP.

20. Każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, tak zwany adres IP.

21. Pressence Public Relations monitoruje odwiedziny swojej Witryny WWW. Redagowane statystyki mają ogólny charakter i nie zawierają cech indywidualizujących użytkowników.

22. Statystyki nie zawierają danych osobowych klientów, a jedynie charakterystyczne cechy używanych hostów (komputerów): adres IP, system operacyjny, przeglądarka, data i godzina odwiedzin strony.

23. Serwery sieciowe i routery, czyli komputery, które obsługują ruch w sieci, automatycznie identyfikują komputer użytkownika poprzez adres IP.

24. Jeśli użytkownik łączy się z Internetem przez modem (tzw. łącze komutowane) otrzymuje od swojego dostawcy internetowego (ISP - Internet Service Provider) tzw. dynamiczny adres IP. Ten adres dotyczy komputera użytkownika. Przy każdym połączeniu jest on inny.

25. ISP - zgodnie z polskim prawem - ma obowiązek udostępnić organom ścigania dane osobowe, jeśli złamano prawo lub istnieje takie podejrzenie.


V. Pliki "cookie".

26. Witryna WWW nie wysyła plików "cookie".

27. Plik "cookie" to informacja wysyłana do komputera użytkownika z serwera, na którym znajduje się strona WWW, z którą się połączył. Ta informacja jest przechowywana na twardym dysku komputera użytkownika i wykorzystywana przez przeglądarkę i odwiedzany serwer. Dzięki temu można łatwo "rozpoznać" komputer użytkownika przy ponownym połączeniu i monitorować aktywność użytkownika komputera w sieci WWW.

28. Plik "cookie" nie przechowuje żadnych danych osobowych ani adresowych użytkownika.

29. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików "cookie" lub sygnalizowania, że plik "cookie" został przesłany.


VI. Odsyłacze (linki).

30. Odsyłacze (linki) do serwisów internetowych osób trzecich, znajdujące się na Witrynie WWW są wynikiem naszego działania w dobrej wierze i opartego na niej przekonania, iż zawartość tych serwisów pozostaje w związku z naszą Witryną WWW. Nie oznacza to, iż Pressence Public Relations dokonała pełnego i wszechstronnego przeglądu, oceny lub akceptacji serwisu internetowego osoby trzeciej, do której odsyła, lub jej zawartości.

31. Pressence Public Relations zastrzega, iż w niektórych przypadkach odsyłacze (linki) mogą powodować połączenie nawet ze stronami osób trzecich, zawierających poglądy i opinie sprzeczne z tymi, które zawiera Witryna WWW lub, które są prezentowane przez Pressence Public Relations w innych miejscach.

32. Pressence Public Relations nie odpowiada za zawartość innych serwisów internetowych, a w szczególności tych serwisów, które umożliwiły dostęp do naszych Witryn WWW, jak i tych, do których użytkownicy mogą uzyskać dostęp dzięki naszej Witrynie WWW. Pressence Public Relations nie ponosi również odpowiedzialności za treść i funkcjonowanie żadnego zewnętrznego serwisu internetowego jak również za odsyłacze (linki), które zawarte są w tych serwisach internetowych.

33. Odsyłacze (linki) umieszczone na Witrynie WWW mogą łączyć z serwisami internetowymi, które mogą wysyłać "cookies" i/lub prosić o inne dane osobowe. Ich polityka prywatności nie musi pokrywać się z polityką Pressence Public Relations. Dlatego nie możemy brać odpowiedzialności za polityki prywatności innych serwisów internetowych.


VII. Wirusy.

34. W związku z uwarunkowaniami technicznymi funkcjonowania systemów elektronicznych jest niemożliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich, w tym także narażenia systemu informatycznego użytkownika Witryny WWW na szkodliwe działanie wirusów komputerowych.

35. Pressence Public Relations nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub niemożności użycia Witryny WWW lub jakichkolwiek stron spoza Witryny WWW, do których zamieszczone są odsyłacze na Witrynie WWW.


IX. Zmiana polityki ochrony prywatności.

36. Światowa sieć WWW jest medium ciągłej ewolucji. Pressence Public Relations zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji w dowolnym terminie, w tym naszej polityki ochrony prywatności, bez uprzedniego powiadomienia indywidualnie dotychczasowych użytkowników Witryny WWW. Dlatego prosimy o odwiedzanie tej podstrony od czasu do czasu.


X. Kontakt.

37. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek zapytania lub uwagi dotyczące działania naszej Witryny WWW, prosimy o kontakt z Pressence Public Relations: webmaster@pressence.com.pl.

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Tel. 77 441 40 14

Zastrzeżenia prawne


Jak Cię widzą, tak Cię piszą - Krótki audyt wizerunku |  Strona główna |  Newsletter |  Misja |  O Tobie |  O nas |  Nasza metoda |  Usługi |  Portfolio |  Warsztat |  Szkolenia |  Mam pytanie |  Czytelnia |  Lektury |  Chcesz PR? |  Twoje Info |  Jazda PRóbna |  Krótki kurs PR |  Test skuteczności rzecznika prasowego |  Test inteligencji kryzysowej |  Test skuteczności przekonywania |  Test jakości obsługi klienta |  Test jakości pracy agencji public relations |  Multicultural Quiz |  In English |  Kodeks etyki PR |  Linki |  Kontakt |  Mapa strony |  Polityka ochrony prywatności |  Zastrzeżenia prawne
Szkolenia PR |  112 PR |  Komunikacja kryzysowa |  Komunikacja kryzysowa w Internecie |  Trener medialny |  Szkolenia medialne |  Rzecznik prasowy |  Pressentacje

Twitter Facebook Google+ LinkedIn Pinterest GoldenLine YouTube
2000-2020 © Pressence Public Relations - Wszelkie prawa zastrzeżone