(C) Pressence Public Relations
112 punktów do planu zarządzania kryzysem [pdf, 1,5 MB]


 

Zaprenumeruj "Pressence Newsletter" - miesięcznik o public relations
 
 
Media Gapa - blog o relacjach z mediami, komunikacji kryzysowej i pisaniu informacji prasowych
 
EsPResso Quiz - Krótki, ale wcale nie taki łatwy quiz PR
Szkolenia medialne
Tu jesteś » Strona główna » Szkolenia » Kodeks etyczny warsztatów i szkoleń Pressence Public RelationsKODEKS ETYCZNY
Szkoleń i Warsztatów Pressence Public Relations

1. Pressence Public Relations uznaje, iż wolna i uczciwa konkurencja jest wartością warunkującą wzrost gospodarczy.

2. Pressence Public Relations przeznacza wypracowane dobra na rozwijanie i doskonalenie swojej działalności edukacyjnej, zabiegając o jej wysoki poziom merytoryczny oraz bazę materialną.

3. Każdy pracownik Pressence Public Relations powinien:

 • przyczyniać się do realizacji misji firmy, sumiennie wykonując swoje obowiązki zawodowe,
 • przestrzegać terminowości i punktualności oraz ogólnie przyjętych form grzeczności w bezpośrednich kontaktach i korespondencji,
 • dążyć do podnoszenia swoich kwalifikacji profesjonalnych i poziomu wiedzy,
 • dbać o sposób prezentacji materiałów dydaktycznych,
 • dbać o przestrzeganie uzgodnionego procesu dydaktycznego,
 • dbać o swój wygląd zewnętrzny i wypowiadane słowa w stosunku do klienta, współpracowników, kontrahentów i innych osób.

4. Wszelkie materiały, bez względu na ich formę, w tym dokumenty finansowe i prawne, udostępnione w związku z wykonywaniem czynności zawodowych pracownikom przez Pressence Public Relations objęte są poufnością.

5. Każdy członek kierownictwa lub pracownik ponosi osobistą odpowiedzialność za unikanie sytuacji mogących prowadzić do konfliktu interesów, czyli sytuacji, w której jego osobisty interes stoi w sprzeczności z interesem firmy.

6. Pressence Public Relations popiera uczciwą i jawną konkurencję, jako niedopuszczalne traktuje czyny takie jak:

 • wykorzystywanie czasu i miejsca procesu edukacyjnego realizowanego przez Pressence Public Relations do przedstawiania jakichkolwiek ofert, zawierania transakcji lub ujawniania prywatnych kontaktów,
 • naruszanie tajemnicy służbowej Pressence Public Relations i innych firm,
 • naruszanie praw autorskich,
 • utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom gospodarczym,
 • stosowanie nieuczciwej lub zakazanej reklamy,
 • udostępnianie osobom trzecim dokumentacji i materiałów Pressence Public Relations bez zgody kierownictwa.

7. Pressence Public Relations zobowiązuje się do płacenia swoich zobowiązań partnerom, dostawcom i kontrahentom w ustalonym czasie i zgodnie z uzgodnionymi warunkami.

8. Pressence Public Relations rozwija i chroni trwałe relacje z kontrahentami oparte na wzajemnym zaufaniu. Wybór usług czy towarów powinien być uzależniony wyłącznie od ceny, jakości i potrzeby. Wybór dostawców i nabywców powinien opierać się na następujących zasadach:

 • całościowa selekcja kompetentnych i odpowiedzialnych kontrahentów,
 • dopuszczenie maksimum konkurencji,
 • zgodność z prawem, odpowiednimi regulacjami i zaciągniętymi zobowiązaniami.

9. Pressence Public Relations ma obowiązek prowadzenia i przechowywania pełnej i dokładnej dokumentacji oraz rachunków. Wszystkie dokumenty księgowe i raporty sporządzone na ich podstawie muszą być zgodne z obowiązującym prawem i profesjonalnymi standardami księgowania. Dokumentacja księgowa powinna w uzasadniony i dokładny sposób odzwierciedlać transakcje prowadzone przez firmę i gospodarowanie zasobami firmy.

10. Pressence Public Relations stara się świadczyć swoim klientom najwyższej jakości usługi w godziwej cenie, tak by byli oni zadowoleni i chcieli w dalszym ciągu z nich korzystać. W przypadku konfliktu między interesem firmy, pracownika i klienta priorytet powinien mieć zawsze interes klienta.

11. Pressence Public Relations zabiega o takie informowanie klientów o swoich możliwościach i usługach, które nie nadużywa ich zaufania ani nie wykorzystuje braku doświadczenia lub wiedzy.

12. Pressence Public Relations zobowiązuje się do stałego doskonalenia swoich usług i produktów. Służy temu cykliczna ocena szkoleń dokonywana przez słuchaczy oraz rozpatrywanie i odpowiadanie na nowe potrzeby edukacyjne.

13. Pressence Public Relations stwarza stymulujące rozwój, twórcze warunki wszystkim pracownikom. Każdy pracownik powinien mieć takie same szanse doskonalenia swoich umiejętności profesjonalnych w ramach możliwości firmy. Płace powinny odzwierciedlać indywidualne możliwości i osobisty wkład pracy.

14. Pressence Public Relations wspiera organizacje charytatywne i zachęca do tego swoich pracowników i członków kierownictwa, a także pomaga przedsięwzięciom dobroczynnym. Firma wstrzymuje się od dotowania wszelkich osób, instytucji, organizacji mających powiązania ze światem polityki.

15. Pressence Public Relations ma nadzieję, że każdy klient, współpracownik, kontrahent będzie pomagał pracownikom Pressence Public Relations w prawidłowym przestrzeganiu zasad niniejszego kodeksu.


Jak Cię widzą, tak Cię piszą - Krótki audyt wizerunku |  Strona główna |  Newsletter |  Misja |  O Tobie |  O nas |  Nasza metoda |  Usługi |  Portfolio |  Warsztat |  Szkolenia |  Mam pytanie |  Czytelnia |  Lektury |  Chcesz PR? |  Twoje Info |  Jazda PRóbna |  Krótki kurs PR |  Test skuteczności rzecznika prasowego |  Test inteligencji kryzysowej |  Test skuteczności przekonywania |  Test jakości obsługi klienta |  Test jakości pracy agencji public relations |  Multicultural Quiz |  In English |  Kodeks etyki PR |  Linki |  Kontakt |  Mapa strony |  Polityka ochrony prywatności |  Zastrzeżenia prawne
Szkolenia PR |  112 PR |  Komunikacja kryzysowa |  Komunikacja kryzysowa w Internecie |  Trener medialny |  Szkolenia medialne |  Rzecznik prasowy |  Pressentacje

Twitter Facebook Google+ LinkedIn Pinterest GoldenLine YouTube
2000-2020 © Pressence Public Relations - Wszelkie prawa zastrzeżone